75 adet sonuç

Sleep () ve wait () senkronize şekilde (blokta) yürütülürse ne olur ?

 • sleep() kilitte kalır (under lock) , wait() kilit kalkar.
 • sleep() kilit kalkar, wait() kilitte kalır.
 • Her iki durumda da nesne hala kilit altında kalır.
 • Sleep() ve wait() metodlarının kilitleri kalkar.

sleep() kilitte kalır (under lock) , wait() kilit kalkar.

"Coercion" (zorlama) nedir ?

 • Derleme sırasında yapılan farklı veri türleri arasındaki dönüşümdür.
 • Cast (dönüştürme) operatörüne göre veri türlerini değiştirilmesidir.
 • Super sınıfı, sub (alt) sınıfa dönüştürme işidir.
 • Sub (alt) sınıfı, super sınıfa dönüştürme işidir.

Cast (dönüştürme) operatörüne göre veri türlerini değiştirilmesidir.

Bir sınıfı, yalnızca sınıfımızın özelliklerini uygulamaya nasıl zorlayabilirsiniz ?

 • Yapılamaz
 • "Abstract class" (soyut sınıf) ve "Interface" ile
 • Sadece "Interface" ile
 • Sadece "Abstract class" (soyut sınıf) ile

Sadece "Interface" ile

Kurucu (constructor) ne zaman çağrılır ?

 • Nesne oluşturulduktan sonra yapıcı çağrılır.
 • Çağırılamaz.
 • Nesne oluşturulmadan önce çağrılır.
 • Nesne oluşturma devam ederken yapıcı constructor anında çağrılır.
 • Ne zaman istersek çağırırız.

Nesne oluşturma devam ederken yapıcı constructor anında çağrılır.

Varsayılan erişim belirticisinin (default access specifier) kapsamı nedir ?

 • Varsayılan üye tüm paketler için kullanılabilir.
 • Varsayılan üye yalnızca paket içinde kullanılabilir.
 • Varsayılan üye yalnızca sınıf içinde kullanılabilir.
 • Hiçbiri

Varsayılan üye yalnızca paket içinde kullanılabilir.

Integer a = new Integer(2); Integer b = new Integer(2); if (a==b) yaparsanız ne olur ?

 • Compiler error (Derleyici hatası) alırsınız.
 • "False" döner.
 • Runtime (Çalışma zamanı) Exception alırsınız.
 • "True" döner.

"False" döner.

Bir üye değişkenin serileştirilmesini nasıl önleyebilirsiniz ?

 • "transient" (geçici) olarak işaretleyerek
 • Yapamazsın
 • "private" olarak işaretleyerek
 • "volatile" olarak işaretleyerek

"transient" (geçici) olarak işaretleyerek

"Float" türü için geçerli tanım (declaration) hangisidir ?

 • float f = 1.0;
 • float f = 1F;
 • float f = 1.0d;
 • float f = "1";

float f = 1F;

Java programının performans profilini nasıl edinebiliriz ?

 • Java yorumlayıcısının (interpreter) "-prof" seçeneğini kullanarak.
 • Java yorumlayıcısının (interpreter) "-caller" seçeneğini kullanarak.

Java yorumlayıcısının (interpreter) "-prof" seçeneğini kullanarak.

Yalnızca aynı dizindeki sınıfların ona erişebilmesini sağlamak için sınıf bildiriminde hangi erişim düzeyini belirtmeniz gerekir ?

 • Herhangi bir erişim seviyesi belirtmeniz gerekmez ve Java varsayılan bir paket erişim seviyesi kullanır.
 • Private
 • Public
 • Protected

Herhangi bir erişim seviyesi belirtmeniz gerekmez ve Java varsayılan bir paket erişim seviyesi kullanır.

Anonymous inner class için hangisi doğrudur ?

 • Tam olarak bir sınıfı genişletebilir veya tam olarak bir arabirim uygulayabilir.
 • Tam olarak bir sınıfı genişletebilir ve tam olarak bir arabirim uygulayabilir.
 • Bir sınıfı genişletip genişletmediğine bakılmaksızın birden fazla arabirim uygulayabilir.
 • Tam olarak bir sınıfı genişletebilir ve birden fazla arabirim uygulayabilir.

Tam olarak bir sınıfı genişletebilir veya tam olarak bir arabirim uygulayabilir.

Bunlardan hangileri "collection framework" deki temel arayüzlerdir ?

 • Stack
 • Queue
 • Tree
 • Map

Map

Bir nesneyi klonlamak için hangi yöntem kullanılır ?

 • getClass()
 • clone()
 • hashCode()
 • notify()

clone()

Öğeleri, kopyaların depolanmadığını garanti eden bir koleksiyonda depolamanız gerekir. Aşağıdaki arayüzlerden hangisi bu yeteneği sağlar ?

 • Java.util.List
 • Java.util.Map
 • Java.util.Collection
 • Hiçbiri

Java.util.Map

Gerçek yerel ana bilgisayar IP (real local host IP) 'sini almak mümkün müdür ?

 • Hayır
 • InetAddress's getlocalhost method kullanarak
 • Applet kullanarak
 • URLConnection kullanarak

InetAddress's getlocalhost method kullanarak


75 adet sonuç