75 adet sonuç

Ineger sınıfında tanımlanan hangi yöntem, bir integer nesnesini ilkel (primitive) int türüne dönüştürmek için kullanılabilir ?

 • intValue
 • getInteger
 • valueOf
 • getInt

intValue

Abstract (soyut) sınıfı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

 • Abstract sınıfı, bir nesnenin tüm yöntem kümesini belirtir.
 • Örneklendirilemez.
 • Alt sınıfları olamaz.
 • Hepsi

Alt sınıfları olamaz.

"Protected" olarak işaretlenen yöntemler bu sınıfın herhangi bir alt sınıfında çağrılabilir.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru

URLConnection, _______ temsil eder.

 • o konumdaki kaynağa erişmek veya bu kaynakla iletişim kurmak için bir bağlantıyı
 • bir kaynağın yerini
 • Hiçbiri

o konumdaki kaynağa erişmek veya bu kaynakla iletişim kurmak için bir bağlantıyı

"Applet" 'ler konsol tabanlı Java çalışma zamanı yorumlayıcısı tarafından yürütülebilir mi ?

 • Evet
 • Hayır

Hayır

DataInputStream _____ örneğidir.

 • File stream
 • Filtered stream
 • I/O stream
 • Output stream

Filtered stream

Java'daki tüm sarmalayıcı (wrapper) sınıflar (Tamsayı, Boolean, Kayan Nokta, Kısa, Uzun, Çift ve Karakter) ____

 • private 'dır.
 • serializable 'dır.
 • immutatable 'dır
 • final 'dır.

final 'dır.

Bir "Applet" 'i görüntülemek için HTML'de hangi etiketler zorunlu yaratılmalıdır ?

 • code, name
 • code, height, width
 • name, height, width
 • height, width, codebase

code, height, width

"Finalization" (sonlandırma) konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

 • Çoğunlukla basit sınıflarla kullanılır.
 • Bir sınıfın yalnızca bir sonlandırma yöntemi (finalize method) olabilir.
 • Finalizer (sonlandırıcı) aşırı yüklemeye izin verilir.

Bir sınıfın yalnızca bir sonlandırma yöntemi (finalize method) olabilir ve Finalizer (sonlandırıcı) aşırı yüklemeye izin verilir.

"Garbage collector" (çöp toplayıcısı), sistem belleği dolduğunda hemen çalışır.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru

While döngüsü, koşul "false" (yanlış) olduğunda kodu tekrarlar.

 • Doğru
 • Yanlış
 • Bazı durumlarda doğru

Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi senkronize edilebilir ?

 • Vector
 • LinkedList
 • Set
 • WeakHashMap
 • Hiçbiri

Vector

Java'da aşağıdakilerden hangisi (leri) anahtar kelimelerdendir ?

 • NULL
 • friend
 • synchronized
 • extends

extends ve synchronized

Extend Thread sınıfını yalnızca sınıf başka bir sınıfı ________ kullanabiliriz.

 • genişletirken
 • genişletmediğinde

genişletmediğinde

25.652 numarasının veri türü nedir ?

 • double
 • float
 • int

double


75 adet sonuç