75 adet sonuç

"Runnable" birçok thread de aynı nesne örneğini paylaşır.

 • Doğru
 • Yanlış
 • Bazı durumlarda doğru

Doğru

____________ özellikle çoklu iş parçacıklı (multi threaded) programlamada bir nesneye erişimi kontrol etmek için kullanılır.

 • Serileştirilmiş yöntemler (Serialized methods)
 • Asenkron yöntemler (Asynchronized methods)
 • Senkronize yöntemler (Synchronized methods)
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Senkronize yöntemler (Synchronized methods)

İç sınıf (inner class), dış sınıfın (outer class) özel üyelerine erişebilir mi ?

 • Hayır
 • Evet

Evet

"applet tag" in kod özelliğinin (code attribute) amacı nedir ?

 • Uygulamanın sınıfını gösteren bir URL'dir.
 • Uygulamanın çevresindeki yatay boşluğu tanımlar.
 • Java Arşivinde veya ZIP dosyasında saklandığında uygulamanın URL'i olur.
 • Hiçbiri

Uygulamanın sınıfını gösteren bir URL'dir.

____________, JVM'de Java kodunun çalışmasını ve yerel uygulamalar tarafından çağrılmasını sağlar.

 • NJI
 • JFI
 • FJI
 • JNI
 • FFJ

JNI

Aşağıdakilerden hangisi Java'daki "Reflection API" 'sinin yetenekleridir ?

 • Bir nesnenin durumunu belirleme
 • Yinelenen sınıfları belirleme
 • Bir nesnenin sınıfının belirlenmesi
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Bir nesnenin sınıfının belirlenmesi

_____________, ilkel tipteki (primitive type) verilere karşılık gelen sarmalayıcı sınıfı (wrapper class) nesne örneğine dönüştürme işlemidir.

 • autoboxing
 • unboxing

autoboxing

______________ nesneyi ve bileşenlerini klonlar.

 • Shallow cloning
 • Deep cloning
 • Hiçibiri
 • Hepsi

Deep cloning

_____________ belirli veri yapılarının sırasını ve nesne toplanmasını kontrol etmek için de kullanılabilir.

 • Seri Karşılaştırıcılar (Serial Comparators)
 • Doğal Karşılaştırıcılar (Natural Comparators)
 • Karşılaştırıcılar
 • Hepsi
 • Hiçbiri

Karşılaştırıcılar

Bir sınıf, nesnesinin durum değişikliğini kısıtlayarak, bir sınıfı değişmez yapabilir mi ?

 • Hayır
 • Evet

Evet

Bir ResourceBundle, _____________ ilgili alt sınıflardan oluşan bir gruptur.

 • farklı temel adlara sahip
 • aynı temel adı paylaşan
 • Hiçbiri
 • Hepsi

aynı temel adı paylaşan

Java 'da "equals()" methodu ve "==" operatörü aynı görevi mi yapar ?

 • Hayır
 • Evet

Hayır

Özel Yapıcılar (Private Constructors) başka bir sınıftan türetilmiş sınıflardan (derived classes) erişemezler.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru

Entity Bean için create yöntemi (leri) aşağıdakilerden hangisidir ?

 • ejbCreate()
 • ejbCreatePost()
 • ejbPostCreate()
 • Hepsi

ejbCreate() ejbPostCreate()

"StringBuffer" ile ilgili hangisi doğrudur ?

 • Bir uygulama, dizeler için bazı değişiklikler kullanarak tek bir iş parçacığı (thread) çalıştırdığında, StringBuffer'ı kullanmanız önerilir.
 • StringBuffer "thread safe" yapıdadır.
 • Her ikisi de doğrudur.

StringBuffer "thread safe" yapıdadır.


75 adet sonuç