75 adet sonuç

"Stateless session bean" hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 • Yavaştırlar
 • Hızlıdırlar

Yavaştırlar

Soyut sınıflar (abstract class) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 • Soyut bir sınıf başka bir sınıf tarafından genişletilebilir.
 • Soyut bir sınıf hem soyut hem de somut yöntemlere (metodlara) sahip olabilir.
 • Bir sınıf yalnızca bir soyut sınıfı genişletebilir.
 • Soyut bir sınıfın yalnızca soyut yöntemleri (metodları) olabilir.

Soyut bir sınıfın yalnızca soyut yöntemleri (metodları) olabilir.

____________, çok iş parçacıklı (multithreaded) ortamlardaki her yöntemin verilere aynı anda birden çok iş parçacığı (multiple threads) tarafından erişmediği anlamına gelir.

 • Thread lock
 • Thread safety
 • Thread isolation
 • Thread detach

Thread safety

Vektör sınıfı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 • Vector sınıfı, artımlı bir nesne dizisi (incremental array) uygular.
 • Bir Vektörün boyutu statiktir.
 • Vektör bileşenlerine bir tamsayı endeksi kullanılarak erişilebilir.
 • Bir Vector öğesinin boyutu, öğeleri barındırmak için gerektiğinde artar veya azalır.

Bir Vektörün boyutu statiktir.

Java'nın ____ metodu, erişilemeyen bellek konumunu geri kazanmak için JVM tarafından çağrılır.

 • reclaim()
 • finalize()
 • final()
 • access()

finalize()

Dictionary _______ bir sınıf (class) tır.

 • serileştirilebilen (serializable)
 • sarmalayıcı (wrapper)
 • soyut (abstract)
 • Hiçbiri

soyut (abstract)

Alan değişkenleri (field variable) nedir ?

 • Bir yöntem (method) içinde bildirilen değişkenlerdir.
 • Bir kurucu (constructor) dışında ancak bir sınıf (class) içinde bildirilen değişkenlerdir.
 • Bir sınıfın (class) üyesi olarak bildirilen değişkenlerdir.

Bir kurucu (constructor) dışında ancak bir sınıf (class) içinde bildirilen değişkenlerdir, Bir sınıfın (class) üyesi olarak bildirilen değişkenlerdir.

Statik Başlatıcılar (Static Initializers) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 • Statik başlatıcı bloğu, ad, bağımsız değişkenler ve dönüş türüne sahip bir yönteme benzer.
 • Sınıf tanımının dışından yönlendirilmeleri gerekir.
 • Statik başlatıcı bloğundaki kod, sınıf yüklendiğinde sanal makine tarafından yürütülür.

Statik başlatıcı bloğundaki kod, sınıf yüklendiğinde sanal makine tarafından yürütülür.

Java çoklu kalıtımı (multiple inheritance) destekler ?

 • Hayır
 • Evet

Hayır

Java 'da serileştirme (serialization) ile ilgili hangisi doğrudur ?

 • Sınıf örneklerinin bayt akışına dönüştürülme işlemidir.
 • Verilerin devamlılığına yardımcı olmaz.
 • Bir nesnenin dahili durumunun (internal state) bir bayt akışına dönüştürüldüğü işlemdir.

Bir nesnenin dahili durumunun (internal state) bir bayt akışına dönüştürüldüğü işlemdir.

____________, ilkel veri türlerine (primitive data types) nesne olarak erişilmesine izin verir.

 • Serialized sınıfı
 • Primitive sınıfı
 • Wrapper sınıfı
 • Hepsi

Wrapper sınıfı

Bir arabirim sınıfı (interface class) , arabirimdeki tüm yöntemlerin (metod) soyut erişim değiştiricisi (abstract access modifier) olmamalıdır.

 • Doğru
 • Yanlış

Doğru

Java beans bir tipe sahip değildir.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru

System sınıfı somutlaştırılabilinir.

 • Yanlış
 • Doğru

Yanlış

"Session beans" sorguyu veritabanına gönderen istemci tarafından oluşturulur.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru


75 adet sonuç