75 adet sonuç

______________ bir sınıf dosyasını parçalarına ayıran (disassembles) bir komuttur.

 • javap
 • javaamd
 • javacmd
 • javad

javap

Externizable arayüz (interface), serializable arayüzü genişletir.

 • Doğru
 • Yanlış

Doğru

__________, adlandırılmış bir sınıfı o sınıfın uygulanmasından sorumlu bitlere dönüştürme davranışını açıklar.

 • class loader
 • load class
 • bit class
 • loader class

class loader

____________ derleyicisi, bir işletim sisteminin bayt kodunu geçerli işletim sisteminin yürütülebilir koduna çevirir.

 • JJT
 • JTI
 • JIT
 • JVM

JJT

EJB 'nin varsayılan işlem özelliği (default transaction attribute) yoktur.

 • Doğru
 • Yanlış

Doğru

Java hangi şirket tarafından geliştirilmiştir ?

 • Microsoft
 • Oracle
 • Sun
 • Google

Sun

Java bir _____________ dildir.

 • nesne yönelimli (object oriented)
 • platform yönelimli (platform oriented)
 • sistem yönelimli (system oriented)
 • prosedür yönelimli (procedural oriented)

nesne yönelimli (object oriented)

Java kaynak kodunu çıktı formuna dönüştürmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi (leri) gereklidir ?

 • Compilation
 • Interpretation
 • Hepsi
 • Hiçibiri

Hepsi

Java'nın daha önceki adı ________ dır.

 • javascript
 • apple
 • jdk
 • oak

oak

Java'yı geliştiren (ler) _________ dir.

 • Patrick Naughton
 • Bill Gates
 • James Gosling
 • Elon Musk
 • Lebron James

Patrick Naughton ve James Gosling

Java, önce programı _________ sonra __________ .

 • derler , yorumlar
 • yorumlar , derler
 • birleştirir , debug eder
 • derler , debug eder
 • yorumlar , debug eder

derler , yorumlar

JDK 'nın açılımı nedir ?

 • java development kit
 • java deployment kit
 • java distributed kit
 • java demo kit

java development kit

Java 100% nesne yönelimli bir dildir. (object oriented language)

 • Evet
 • Hayır
 • Tam Olarak Sayılmaz

Tam Olarak Sayılmaz

JRE 'nin açılımı nedir ?

 • java runtime environment
 • java runtime exception
 • java runtime execution
 • Hiçbiri

java runtime environment

Java programının uzantısı nedir ?

 • class
 • java
 • txt
 • doc
 • jav

java


75 adet sonuç