45 adet sonuç

JavaScript kodu neler içerir ?

 • Yöntem (method) çağırmaları
 • HTML etiketleri
 • Çalıştırılabilir ifadeler
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Hepsi

JavaScript, hangi yorum tiplerini destekler.

 • Çok satırlı yorumları
 • Tek satırlı yorumları
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Hepsi

Kullanıcı bir HTML öğesini tıkladığında aşağıdaki event (olaylardan) hangisi gerçekleşir ?

 • onclick
 • onmouseclick
 • onmouseover
 • elementclick
 • Hiçbiri

onclick

JavaScript'deki yorum satırları, _______ tarafından yok sayılır.

 • bilgisayar
 • işletim sistemi
 • derleyici
 • tarayıcı

tarayıcı

Bir ifade bloğu oluşturmak için birden fazla JS ifadesi _____ içine yazılır.

 • Köşeli parantezler "[ ]"
 • Yuvarlak parantezler "( )"
 • Süslü parantezler "{ }"
 • Hepsi
 • Hiçbiri

Süslü parantezler "{ }"

_____ operatörü bir değişkene bir değeri atamak için kullanılır.

 • +
 • *
 • **
 • =
 • Hiçbiri

=

JavaScript, _____ laboratuvarlarında icat edilmiştir.

 • Java
 • Google
 • Bell
 • Netscape
 • Sun Microsystem

Netscape

Aşağıdakilerden hangisi "while" döngüsünün doğru ifadesidir ?

 • while i = 1 to 10
 • while (i <= 10; i++)
 • while (i <= 10)
 • while i =< 1 to 10
 • Hepsi olabilir

while (i <= 10)

Bir isim ve bir değere sahip olan sırasız özellik koleksiyonuna ne denir ?

 • String
 • Serileştirilmiş Nesne (Serialized Object)
 • Nesne (Object)
 • Hiçbiri

Nesne (Object)

JavaScript ifadeleri ____ tarafından sonlandırılır.

 • "/"
 • "!"
 • ","
 • ";"
 • Hiçbiri

";"

1996 yılında JavaScript'i destekleyen _____ tarayıcısı yayınlanmıştır.

 • Netscape Navigator 2.0
 • Internet Explorer 2.0
 • Netscape Navigator 1.0
 • Internet Explorer 1.0

Netscape Navigator 2.0

"Id" attribute (özellik) değerine göre bir belge öğesi (document element) nasıl seçilir ?

 • getId()
 • getElementsbyId()
 • get()
 • getElementbyId()
 • Hepsi

getElementbyId()

Pencerede (window) görüntülenen içeriği temsil eden özellik hangisidir ?

 • window
 • frame
 • document
 • content
 • Hiçbiri

document

JavaScript ifadeleri _____ grubu olarak adlandırılır.

 • ifade bloğu (statement block)
 • kod bloğu
 • küme (cluster)
 • Hiçbiri

ifade bloğu (statement block)

Yorum ifadesi, _____ ifade türüdür.

 • çalıştırılamayan
 • çalıştırılabilir
 • kullanışsız
 • önemli olmayan

çalıştırılamayan


45 adet sonuç