45 adet sonuç

JavaScript ilk başlangıçta ____ adı altında geliştirilmiştir.

 • ActionScript
 • Sencha
 • Javia
 • Oak
 • Mocha

Mocha

Tek satır yorum yapmak için _____ sembolü kullanılır.

 • "$$"
 • "#"
 • "//"
 • ""
 • "<<"

"//"

SetTimeout() yöntemi _____ için kullanılır.

 • yineleme zamanı
 • belirli bir süre sonra çağrılacak bir fonksiyon
 • belirli bir süre sonra bir olayın (event) çağırılması
 • olayın (event) uyutma moduna sokmak

belirli bir süre sonra çağrılacak bir fonksiyon

Microsoft, ____ isminde bir JavaScript lehçesi geliştirmiştir.

 • MS JavaScript
 • MJavaScript
 • JScript
 • Advanced JavaScript

JScript

JavaScript'i ____ icat etmiştir.

 • Brendan Eich
 • Thomas Java
 • James Gosling
 • Linus Helsinki

Brendan Eich

JavaScriptte özel karakterler eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

 • %
 • -
 • \
 • &

\

Bir HTML sayfasına JavaScript eklemek için hangi etiket kullanılır ?

 • <script=’java’>
 • <javascript>
 • <script>
 • <js>

<script>

JavaScript, formun içeriğini sunucudaki bir veritabanı dosyasına depolamak için kullanılabilir.

 • Yanlış
 • Doğru

Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi sunucu tarafı (server-side) Javascript nesnesidir ?

 • Function
 • File
 • FileUpload
 • Date

File

Javascript C programlama dillerindeki blok düzeyinde kapsam belirleme (c style block level scoping) desteklemez.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru

Bir web sayfasında “Hello World” yazmak için aşağıdakilerden hangisi doğru kabul edilir ?

 • System.out.println(“Hello World”)
 • print(“Hello World”)
 • response.write(“Hello World”)
 • document.write(“Hello World”)

document.write(“Hello World”)

Java Script'te bir "window" nesnesinin hangi özelliğine atanan metin durum çubuğunda (status bar) gözükür ?

 • Pathname
 • Protocol
 • Host
 • defaultStatus

defaultStatus

Öğelerin görünmez olabilmesi için hangi özelliğin (attribute) kullanılması gerekir ?

 • visibilty
 • visible
 • invisibility
 • invisible

visibilty

Bir penceredeki tüm tıklama etkinliklerini (click events) yakalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

 • window.routeEvents(Event.CLICK );
 • window.handleEvents (Event.CLICK);
 • window.captureEvents(Event.CLICK);
 • window.raiseEvents(Event.CLICK );

window.captureEvents(Event.CLICK);

Javascript nesne yönelimli (object oriented) bir programlama dilidir.

 • Yanlış
 • Doğru

Doğru


45 adet sonuç