45 adet sonuç

Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir JavaScript değişken adı değildir ?

 • _java_and_ java _names
 • 2java
 • javaandjava
 • Hiçbiri

2java

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde bir tarih oluştururken hata alınır ?

 • new Date(dateString)
 • new Date()
 • new Date(seconds)
 • new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

new Date(seconds)

Javascript'te negatif sonsuz kavramı nasıl kullanılır ?

 • var.NEGATIVE_INFINITY
 • Number.NEGATIVE_INFINITY
 • Number.Negative_Infinity
 • Hiçbiri

Number.NEGATIVE_INFINITY

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript kullanarak bir uyarı kutusu görüntülemek için doğru sözdizimidir ?

 • alertbox(“Hello World”);
 • msg(“Hello World”);
 • msgbox(“Hello World”);
 • alert(“Hello World”);

alert(“Hello World”);

Java ve JavaScript neden benzer ada sahiptir ?

 • Javascript, Java'nın soyulmuş (stripped down) bir sürümüdür.
 • JavaScript sözdizimi (syntax) benzer bir şekilde Java sözdizimine dayanmaktadır.
 • İkisi de Nesneye Yönelik Programlamayı destekler.
 • Hiçbiri

JavaScript sözdizimi (syntax) benzer bir şekilde Java sözdizimine dayanmaktadır.

Dosya bir sunucu tarafı (server-side) JavaScript nesnesidir ?

 • Doğru
 • Yanlış

Doğru

Javascript'in alternatif adı nedir ?

 • LimeScript
 • JXXScript
 • ECMScript
 • ECMAScript

ECMAScript

Aşağıdakilerden hangisi istemci tarafı (client side) Javascript nesnesidir ?

 • Function
 • FileUpload
 • Time
 • File

FileUpload

Java'ya bir JavaScript nesnesi gönderildiğinde hangi java sarmalayıcı (wrapper) türü oluşturulur?

 • ScriptObject
 • JavaObject
 • Jobject
 • JSObject

JSObject

Javascript'te bir değişkenin türü boyunca bildirilmesi mümkün müdür ?

 • Evet
 • Hayır

Evet

JavaScript fazladan boşlukları yok sayar.

 • Doğru
 • Yanlış

Doğru

Aldığı karakter dizisi parametresini, dinamik olarak JavaScript kaynak kodlarına çevirerek çalıştırılmasını sağlayan metod aşağıdakilerden hangiisidir ?

 • Eval
 • ParseObject
 • ParseDoule
 • Efloat

Eval

Javascript tüm boolean operatörlerini destekler.

 • Doğru
 • Yanlış

Yanlış

Javascript varlıkları (entity) ____________ ile başlar ve ______________ ile biter.

 • noktalı virgül, &
 • noktalı virgül, nokta
 • &, noktalı virgül
 • &, nokta

& , noktalı virgül

Bir Javascript dizisine değer nasıl eklenir ?

 • arr[arr.length*1] = value
 • arr[arr.length-1] = value
 • arr[arr.length+1] = new Arrays()
 • arr[arr.length] = value

arr[arr.length] = value


45 adet sonuç