66 adet sonuç

Desen (pattern) eşleştirme işlemini hangi operatör gerçekleştirir ?

 • EXISTS
 • BETWEEN
 • LIKE
 • Hepsi

LIKE

İki zaman birimi (yıl, gün, ay, saat..) arasındaki farkı ____ ile gösteririz.

 • DATEDIFF
 • DATEADD
 • DATETRUMP
 • SYSTIME
 • TIMESTAMP

DATEDIFF

SQL hangisinin açılımıdır ?

 • Simple Query Language
 • Structured Query Language
 • Structured Query List
 • Simple Query List

Structured Query Language

Kısıtlama (constraint) oluşturma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

 • CREATE CONSTRAINT ifadesi ile oluşturulur.
 • Tüm kısıtlamalar veri sözlüğünde saklanır.
 • Tablo oluşturulduğunda aynı anda oluşturulurlar.
 • Tablo oluşturulduktan sonra oluşturulabilirler.

CREATE CONSTRAINT ifadesi ile oluşturulur.

Bir tablodan satır kaldırma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 • Başka bir tablodaki değerleri temel alan satırları silemezsiniz.
 • WHERE ifadesini kullanırsanız hiçbir satır silinmez.
 • DELETE deyimini kullanarak bir tablodan var olan satırları kaldırırsınız.
 • Hepsi

DELETE deyimini kullanarak bir tablodan var olan satırları kaldırırsınız.

Tek satırlı alt sorgular (single-row subqueries) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

 • Tek satırlı alt sorgular, tek satırlı karşılaştırma operatörlerini kullanır.
 • Tek satırlı alt sorgular, iç (inner) SELECT ifadesinden bir satır döndürür.
 • Tek satırlı alt sorgular, dış (outer) SELECT deyiminden bir satır döndürür.
 • Hiçbiri

Tek satırlı alt sorgular, dış (outer) SELECT deyiminden bir satır döndürür.

RAISERROR hakkında hangisi doğrudur ?

 • Hata günlüğüne (error log) kaydedilebilir.
 • Bir hata numarası, durumu ve önem derecesi atayabilir.
 • Uygulamaya bir mesaj yazdırabilir.
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Hepsi

Bir değerin tarih türünde olup olmadığını _____ ile kontrol ederiz.

 • SUBDATE
 • DATEADD
 • ISDATE
 • Hiçbiri

ISDATE

SQL'deki tanımlayıcılar (identifers) hangi karakter aralığına sahip olabilir ?

 • 1-32
 • 1-256
 • 1-64
 • 1-128
 • Hiçbiri

1-128

MAKALE isimli tablomda en az 1 kayıtta geçen kategori adlarını ve tablodaki kaç kayıtta olduğunun sayısını nasıl bulurum ?

 • SELECT KATEGORI_AD, COUNT(*) FROM MAKALE ORDER BY KATEGORI_AD HAVING COUNT(*) > 1
 • SELECT KATEGORI_AD, COUNT(*) FROM MAKALE GROUP BY KATEGORI_AD HAVING COUNT(*) >= 1
 • SELECT KATEGORI_AD, COUNT(*) FROM MAKALE GROUP BY COUNT(*) HAVING KATEGORI_AD >= 1
 • Hiçbiri
 • Hepsi

SELECT KATEGORI_AD, COUNT(*) FROM MAKALE GROUP BY KATEGORI_AD HAVING COUNT(*) >= 1

UNION ve UNION ALL arasındaki fark nedir ?

 • UNION ALL artık sql server 2000'den itibaren desteklenmediği için UNION ortaya çıkmıştır.
 • UNION, her iki tablodan tüm kayıtları döndürür. UNION ALL tüm benzersiz kayıtları döndürür.
 • UNION, her iki tablodan yalnızca benzersiz kayıtları döndürür. UNION ALL, her iki tablodaki tüm kayıtları döndürür.
 • Hepsi
 • Hiçbiri

UNION, her iki tablodan yalnızca benzersiz kayıtları döndürür. UNION ALL, her iki tablodaki tüm kayıtları döndürür.

Aşağıdaki bağlantı türlerinden hangisi uygulama rolü izinlerini ve parola şifrelemeyi destekler ?

 • OLE DB
 • ODBC
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Hepsi

Bir CURSOR tanımlamak için hangi ifade kullanılır ?

 • OPEN
 • CREATE
 • DECLARE
 • FETCH
 • Hiçbiri

DECLARE

Fonksiyon içinde bir tabloyu güncellemek (update) etmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim ?

 • UPDATE [Tablo Adı] SET kolon1 = 'deger1'
 • Hiçbir yol izleyemezsin çünkü fonksiyon içinde update yapamazsın.
 • UPDATE SET kolon1 = 'deger1' FROM [Tablo Adı]
 • UPDATE FROM [Tablo Adı] SET kolon1 = 'deger1'

Hiçbir yol izleyemezsin çünkü fonksiyon içinde update yapamazsın.

KISILER tablosundaki 42 yaşındakilerin hepsini nasıl buluruz ?

 • SELECT * FROM KISILER WHERE yas = 42
 • SELECT yas = 42 FROM KISILER
 • SELECT * WHERE yas = 42
 • SELECT * FROM KISILER
 • Hepsi istenilen sonucu döndürür.

SELECT * FROM KISILER WHERE yas = 42


66 adet sonuç