66 adet sonuç

Bir işlemin (transaction) bir kısmını geri almak (rollback) için, ___ tanımlamalıyız.

 • Transactions
 • Checkpoints
 • Savepoints
 • Hepsi
 • Hiçbiri

Savepoints

Varsayılan olarak, unique constraint için ne tür bir dizin (index) oluşturulur ?

 • Non-Clustered index
 • Clustered index
 • Hiçbiri

Non-Clustered index

Geçerli işlem (transaction) log'unda bulunan bilgileri almak için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanırız ?

 • DBC LOG
 • DBCC LOGGING
 • DBCC LOG
 • DCC LOGGING

DBCC LOGGING

Aşağıdaki sorgulardan hangisi, kullanıcı adı "t" ile "z" arasında herhangi bir karakterle başlayan kullanıcıları döndürür ?

 • SELECT KullaniciID, KullaniciAdi FROM Kullanici WHERE (UserName LIKE '[t-z%]')
 • SELECT KullaniciID, KullaniciAdi FROM Kullanici WHERE (UserName LIKE '[tz]%')
 • SELECT KullaniciID, KullaniciAdi FROM Kullanici WHERE (UserName LIKE '[t-z]%')
 • Hiçbiri

SELECT KullaniciID, KullaniciAdi FROM Kullanici WHERE (UserName LIKE '[t-z]%')

Bir kaynakta bir seferde kaç işlem (transactions) bir güncelleme kilidi (update lock) edinebilir ?

 • 1
 • 2
 • 32
 • 64
 • 128

1

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 • NULL değerler, tüm toplama fonksiyonları (aggregate functions) için göz ardı edilir.
 • SELECT ifadesine bir toplama fonksiyonu eklendiğinde, diğer tüm ifadeler ya toplama fonksiyonu olmalı ya da bir GROUP BY ifadesi dahil edilmelidir.
 • Tüm toplama fonksiyonları (aggregate functions) için NULL değerler dahildir.
 • İlk 2 Seçenek
 • Hepsi

İlk 2 Seçenek

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 • SQL Server'daki ISNULL işlevi deterministiktir (Her çağrıldığında aynı sonuçları veren).
 • SQL Server'daki BUILT-IN işlevi Nondeterministiktir (Her çağrıldığında farklı sonuçları veren).
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Hepsi

SELECT ifadesi aşağıdakilerden hangisini içermelidir ?

 • SELECT
 • FROM
 • Hiçbiri
 • Hepsi

Hepsi

SELECT PATINDEX('SQL%', 'SQLSERVER') AS 'Sonuc' .... sorgusunun sonucu ne döner ?

 • 2
 • 1
 • 0
 • -1

1

Serileştirilebilir izolasyon düzeyi (Serializable isolation level) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

 • En yüksek düzeyde çekişmeye neden olur.
 • En yüksek düzeyde engellemeye neden olur.
 • Hayali okumalara karşı korur.
 • Hepsi

Hepsi

SELECT SUBSTRING('MSSQL', 1, 3) AS 'Sonuc' ... sorgusunun sonucu ne olur ?

 • SQL
 • SSQ
 • MSS
 • Hiçbiri

MSS

SQL Server tanımlayıcılarında gömülü boşluklara veya özel karakterlere izin verilmez.

 • Doğru
 • Yanlış

Doğru

SQL Server için aşağıdaki ifadelerden hangisi(leri) doğrudur ?

 • SQL Server, Mantıksal Mimari ve Fiziksel Mimariye sahiptir.
 • SQL Server 'da bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) mevcuttur.
 • Hepsi

Hepsi

Varsayılan olarak "FILLFACTOR" değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 4

0

Bir tabloda kaç tane birincil anahtar (Primary Key) yaratılabilir ?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

1


66 adet sonuç