66 adet sonuç

______________ veritabanını başarısız olduğu (fail) noktaya geri yüklemeye (restore) yardımcı olur.

 • Dosya yedekleme (File backup)
 • Diferansiyel Yedekleme (Differential Backup)
 • Dosya Log (File log)
 • İşlem Log Yedeği (Transaction Log Backup)
 • Hiçbiri

İşlem log yedeğii (Transaction log Backup)

Eylemi loglamadan tablodaki tüm satırları silmek için hangi ifade kullanılır ?

 • Drop table statement
 • Delete table statement
 • Truncate table statement

Truncate table statement

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri SQL Server 'da bulunan çoğaltma türüdür ?

 • Snapshot Replication
 • Transactional Replication
 • Merge Replication
 • Hepsi

Hepsi

Saklı yordamda (stored procedure) bir hata oluşturmak için aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi kullanılır ?

 • THROW
 • THROWERROR
 • RAISERROR
 • ERROR

RAISERROR

Aşağıdakilerden hangisi SQL Server'da geçerli İşlem düzeyleridir (transaction level) ?

 • READ COMMITTED
 • READ UNCOMMITTED
 • REPEATABLE READ
 • Hepsi

Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi SQL Server'da geçerli bir veri türü değildir.

 • xml
 • nvarchar
 • money
 • blob

blob

SQL Server'da kaç farklı geçici tablo (temporary table) türü vardır ?

 • Indexed ve non-index
 • Global ve local
 • Unique ve shared
 • Small ve large

Global ve local

Kaç farklı Trigger (tetikleyici) tipi vardır ?

 • DDL ve DCL
 • DDL ve DUL
 • DML ve DTL
 • DML ve DDL

DML ve DDL

Trigger (tetikleyici) nedir ?

 • Bir olay (INSERT, DELETE veya UPDATE) oluştuğunda bir eylem başlatan SQL prosedürüdür.
 • Saklı Yordamlarda (Stored Procedure) çalışan bir olaydır.
 • Database tablolarına erişme konusunda bazı görevleri gerçekleştiren bir SQL prosedürüdür.
 • Bir hata oluştuğunda yürütülen bir prosedürdür.

Bir olay (INSERT, DELETE veya UPDATE) oluştuğunda bir eylem başlatan SQL prosedürüdür.

SQL Server'daki kimlik doğrulama (authentication) modları nelerdir?

 • Windows mode
 • Mixed mode
 • Hepsi
 • Hiçbiri

Hepsi

SQL Server'daki kilit türleri (lock) aşağıdakilerden hangisidir?

 • Shared locks
 • Exclusive locks
 • Schema locks
 • Hepsi

Hepsi

OLTP 'nin açılımı _________ şeklindedir.

 • Online Transaction Processing
 • Offline Transaction Processing
 • Ontime Transaction Program
 • Online Timebound Processing

Online Transaction Processing

Primary key (birincil anahtar) ve Unique key (benzersiz anahtar) arasındaki fark nedir ?

 • Primary key null değere izin vermezken, Unique key birden fazla null değere izin verir.
 • Primary key bir null değere izin verirken, Unique key null değere izin vermez.
 • Primary key null değere izin vermezken Unique key bir null değere izin verir.
 • Hiçbiri

Primary key null değere izin vermezken Unique key bir null değere izin verir.

SQL Serverda kaç çeşit indeks vardır ?

 • Integer ve string
 • Unique ve non-unique
 • Clustered ve Nonclustered
 • Hiçbiri

Clustered ve Nonclustered

Index ile ilgili hangisi doğrudur ?

 • Index veri çekmeyi hızlandırır.
 • Index çok sayıda tamsayı değeri depolar.
 • Index veri artıklığını en aza indirir.
 • Hiçbiri

Index veri çekmeyi hızlandırır.


66 adet sonuç