66 adet sonuç

SQL sorgusunda (query) sorgu operatörlerinin doğru sırası nedir ?

 • SELECT -> FROM -> OUTER -> WHERE
 • FROM -> OUTER -> WHERE -> ON
 • SELECT -> FROM -> WHERE -> OUTER
 • FROM -> OUTER -> GROUP BY -> WHERE

SELECT -> FROM -> OUTER -> WHERE

Otomatik olarak sayısal değerler üreten bir sütuna __________ denir.

 • Unique sütun (column)
 • Integer sütun (column)
 • Identity sütun (column)
 • Candidate sütun (column)

Identity sütun (column)

Bir tablo satırı benzersiz olarak tanımlanan birden fazla sütun (column) birleşimine sahip olabilir; her kombinasyona _________ denir.

 • Foreign Key
 • Primary key
 • Composite Key
 • Candidate Key

Candidate Key

Primary Key (birincil anahtar) nedir ?

 • Primary Key'ler bir tablonun benzersiz adlarıdır.
 • Primary Key'ler bir tablo satırındaki tamsayı kimlikleridir.
 • Primary Key'ler bir tablodaki her satır için benzersiz tanımlayıcılardır.
 • Hiçbiri

Primary Key'ler bir tablonun benzersiz adlarıdır.

ACID _______ anlamına gelir.

 • Atomic, Cryptic, Independent, Durable
 • Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
 • Automatic, Concurrent, Isolation, Durability
 • Atomicity, Consistency, Isolation, Decoupled

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

Normalization nedir ?

 • Fazlalığı en aza indirmek için bir veritabanı tasarım kuralları kümesidir.
 • Veritabanı işlemlerini (transaction) normalleştirmek için bir kurallar kümesidir.
 • Veritabanı performansını artırmak için bir dizi kuraldır.
 • Hiçbiri

Fazlalığı en aza indirmek için bir veritabanı tasarım kuralları kümesidir.


66 adet sonuç