Veri Ambarı Nedir?

Şirketler için veriler hayati öneme sahiptir. Verilerin etkili bir şekilde toplanması, bunların depolanması, diğer veriler ile entegrasyonu ve sonunda analizi, şirketlerin gelirlerinin artmasında, maliyetlerinin azalmasında çok büyük bir role sahiptir.

Bu yüzden veri odaklı şirketler büyük miktarda veriyi yönetmek ve analiz etmek için gelişmiş hizmet çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Bu sistemler güvenilir, performanslı ve çok çeşitli veri türlerini destekleyecek kadar esnek olmalıdır. Buna bağlı olarak şirketlerin gereksinimleri, herhangi bir geleneksel veritabanının yeteneklerinin çok ötesine geçer. Veri ambarının devreye girdiği yer burasıdır.

Veri Ambarı Nedir ?

Bir veri ambarı (Data Warehouse), birden çok veritabanının üzerine oturan, verileri depolamak ve raporlamak için kullanılan büyük kapasiteli bir sistemdir.

Veriler tipik olarak birden çok sistemden beslenir, ardından uzun vadeli depolama ve analiz için veri ambarına taşınır. Sonrasında bu veriler analiz edilmek için kullanılır.

Veri ambarları, tüm organizasyona tek ve birleşik bir doğruluk sistemi oluşturmak için çalışır.

Verileri Ambarlama Nasıl Yapılır ?

Veri ambarı, birden çok kaynaktan elde edilen verileri karşılaştırarak bir şirketin performansı hakkında daha fazla bilgi sağlamada faydalı olmaktadır.

Toplanan ham veriler, derlendikten sonra, veri temizleme, verilerde hatalar için tarama ve bulunan hataları düzeltme veya hariç tutma sürecinden geçer.

Uygun hale getirilen veriler daha sonra bir veritabanı formatından bir depolama formatına dönüştürülür. Depolandıktan sonra, daha koordineli ve kullanımı daha kolay olması için sıralama, konsolide etme, özetleme gibi işlemlerden geçerler.

Tüm bu işlemlere ETL (Extract, Transform, Load - Ayıkla, Dönüştür, Yükle) denmektedir.

Hazır hale getirilen veriler, daha sonra değişmez ve değiştirilemez, çünkü bir veri ambarı, zaman içinde verilerdeki değişikliklere odaklanarak halihazırda meydana gelen olaylar üzerinde analitik çalıştırır. Depolanan veriler güvenli, güvenilir, geri getirilmesi ve yönetilmesi kolay bir şekilde depolanmalıdır.

Veri Ambarı Neden Kullanılır ?

Yukarıda bahsettiğimiz bunca verinin alınması, işlenmesi ve saklanması oldukça zor bir süreçtir. Şirketler bu zorluğa rağmen veri ambarlarına yatırım yapmalarının belli nedenleri vardır.

Şirketler birçok kaynaktan verileri her seferinde toplayıp analiz etmek yerine tüm veriler için tek bir erişim noktası yaratmış olurlar.

Veri ambarları bu verileri yukarıda belirttiğimiz şekillerde temizleyip kullanılabilir hale getirmelerinden sonra veri kalitesini ve güvenirliğini sağlarlar.

Veri ambarlarında ilgili verilerin tüm geçmişi depolandığından, şirketler için çok önemli olan son derece kapsamlı analizlerin ve raporların çıkarılmasına olanak sağlanır.İlginizi Çekebilir

Veritabanının Önemi

Big Data (Büyük Veri) Nedir?

Veritabanı Nedir?

Veritabanı Yöneticisi Kimdir?

NoSQL Nedir?