Veritabanının Önemi

Veritabanları, verileri depolamak, almak ve analiz etmek için en etkili yoldur.

Yıllar boyunca veriler dosya dolaplarında, arşivlerde veya benzeri ortamlarda saklandı. Bu durum birçok sorunuda beraberinde getiriyordu. Kağıt üzerinde tutulan bilgilerin kolay kaybolması, yıpranması, yer kaplaması ve istendiği anda hızlıca bulunamaması bilgiye ulaşmada problemler yaratmaktaydı. Teknoloji ilerleyip bilgisayar hayatımıza girdikçe verileride dijital ortamda saklama fikri ortaya çıktı.

Kağıt verilerinin elektronik veritabanlarına taşınması zaman kazanmıştır.

1960'lı yıllara gelindiğinde işletmeler ve devletler bilgiyi depolamak ve bunları alıp kullanmak için basit veritabanları kullanmaya başladılar. 1970'lerde, ilişkili veritabanı modeli geliştirildi ve bu sürede modern veritabanı programlamasında kullanılan dilin önemi iyice arttı. SQL veritabanları o zamandan beri önemini hala korumuştur.

Bilgisayarların hesaplama hızlarının insanlardan çok daha hızlı olması ve karar vermek için programlama mantığını kullanması, muazzam miktarda bilgi depolayabilme özelliği verilerin dijital ortama taşınmasının önünü açmıştır.

Günümüzde insanların veriye olan ihtiyaçları ve bilgisayarların depolayabileceği veri miktarının artması devam etmektedir.

Birçok orta ve büyük şirket, müşteri bilgilerini, muhasebe bilgilerini saklamak için veritabanlarını kullanır..

Ayrıca veritabanında tutulan bilgiler, bir şirketin mevcut performansı hakkında bilgi sahibi olmasına, tahmin edilmesi ve daha ileri işlemler için planlar yapmasına yardımcı olmakta çok faydalıdır. Uygun bir veritabanı sistemi olmasaydı, bu görevler manuel olarak yapılacaktı ve son derece zaman alıcı olacaktı. Veriler, organizasyonun ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılabilir ve kategorize edilebilir. Buradaki önemli nokta verilerin kaliteli yani işe yarar olarak girilmesidir. Veriler kaliteli olduğu sürece, doğru şekilde oluşturulmuş demektir.

Örnek olarak, bir üretici bu tür bir sistemi üretim, stok ve dağıtımın kaydını tutmak için kullanabilir.

Veritabanı pazarlama için de çok önemlidir. Bir veritabanı hedefli pazarlamaya yardımcı olan müşteri profili oluşturmaya yardımcı olabilir. Örneğin, bir şirket, düzenli alıcı olan ve maksimum satış yapılan müşterilerini hedeflemek isterse veritabanındaki bilgilerden faydalanabilir.

Veritabanını kullanmadan önce yapılacak en önemli şey, onu yararlı bir iş aracı olarak nasıl kullanabileceğinize karar vermek ve emin olmaktır. Bu karara göre, tasarım planlanmalıdır. Kullanışlılık ve basitlik arasında bir denge olması gerekir.İlginizi Çekebilir

Veritabanı Yöneticisi Kimdir?

Big Data (Büyük Veri) Nedir?

Veri Ambarı Nedir?

SQL Server ve Oracle Arasındaki Farklar

NoSQL Nedir?