50 kez okundu.

Küresel iş pazarında, her işletmenin kendi sektöründe hedefleri vardır. Şirketlerin çoğu ilk kurulduklarında kendi işlerini basit uygulamalar ile yönetebilirler. Fakat işler büyüdüğünde kritik iş süreçlerini düzene sokabilecek ve çalışanlar ile genel organizasyon arasında daha doğru, hızlı ve sorunsuz etkileşimler sağlayabilecek bir sisteme ihtiyaç duyarlar. ERP sistemleri işte burada devreye girer ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak sağlam bir organizasyon oluşturur.

ERP Nedir ?

İlk önce ERP 'nin açılımından başlayalım. ERP, "Enterprise Resource Planning" yani "Kurumsal Kaynak Planlaması" 'nın kısaltmasıdır.

ERP, şirketlerin kendi işlerinin tüm yönlerini tek bir arayüzle yönetmelerine imkan sağlayan bir çözümdür. Bu çözüm kendi içlerinde bağımsız ama birbirleriyle entegre olmuş farklı modüllerin birleşiminden oluşmaktadır.

Bunun anlamı, bir şirketin içindeki tüm departmanlardan gelen bilgiler toplanır ve bir departman kendi ihtiyaçlarına hizmet edebilecek diğer departmanlardan gelen bu bilgileri kullanır. ERP tüm bu süreci tek bir sistem çatısı altında yapılmasına olanak sağlayan bir dizi iş yazılımı aracıdır. Bilgiyi sağlayan ve süreçleri entegre eden bu ERP köprüsü, tüm işlemlerin verimliliğini ve etkinliğini artırır.

ERP yazılımları ilk olarak üretim sektöründeki büyük ve kurumsal şirketler için tasarlanmış olsalar da, günümüzde çoğu sektördeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için de ERP çözümleri oluşturulmuştur. Bu şirketler de kendi iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi için ERP sistemlerinden yararlanırlar.

ERP Modülleri Nelerdir ?

ERP sistemleri, bu sistemi satan firmalara göre çeşitlilik gösterse de hepsinde var olan bazı temel modülleri içerirler. Bunların bazılarını ve neler yaptıklarını kısaca sizlerle paylaşacağız.

Üretim : Bu modül, üretim ve diğer üretim odaklı süreçlerin yönetilmesine yardımcı olur.

İnsan Kaynakları : İnsan kaynakları modülünde firmalar, işe başvuranlardan, işe alıma kadar olan süreçleri takip ederler. Ayrıca personel maaşları, zamlar, işten çıkarmalar, performans yönetimi gibi süreçlerin de takibi buradan yapılabilir.

Muhasebe : Bu modül, şirketin tüm mali durumunu izler. Bunlara örnek olarak, gelir ve vergi yönetimi, bütçe ve gider planlaması, borçlar ve alacakların yönetilmesi gösterilebilir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi : CRM Modülünde işletmelerin satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi müşteriye dönük operasyonları yönetilir. Müşteri bilgilerinin tutulduğu modülde, işletme ile müşteri arasındaki ilişki izlenir.

Tedarik Zinciri Yönetimi : Şirketin ürettiği ürünün üretiminden depoya gönderilmesi, oradan da pazara veya perakendecilere dağıtımına kadar ki tüm süreci izler. Tedarikçi planlaması, satın alma, nakliye, ürün takibi ve ürün iadeleri bu modülün özelliklerinden bazılarıdır.

İş Zekası : İş zekası modülleri, birden çok kaynaktan veri toplama, analiz etme ve verileri raporlar halinde sunma anlamına gelir. İş zekası, firmanın gerçek zamanlı veri erişimiyle daha iyi iş kararları almasına yardımcı olan bir modüldür.

ERP Yazılımını Kimler Kullanır ?

ERP yazılımları geleneksel olarak büyük ve kurumsal işletmeler için yaratılmıştır, çünkü bu şirketler farklı verilere ve farklı ihtiyaçlara sahip birden çok departmanı kendi bünyelerinde barındırırlar. Bununla birlikte, ERP yazılımları, iş süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olmak için küçük ve orta ölçekli işletmeleri de hedeflerler. Küçük firmalara satılan ERP yazılımları daha temel modülleri barındırırlar. Bunlara örnek olarak finans, müşteri yönetimi, satın alma gösterilebilir.

ERP Yazılımının Faydaları Nelerdir ?

ERP yazılımlarının en büyük faydası, birden çok sistemde birden çok veriyle çalışma ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Kullanıcıların verileri her departman için manuel olarak girmeleri veya ayrı ayrı raporlar oluşturmaları gerekmez. Bu durum, iş süreçlerin daha otomatik hale gelmesini sağlar. Çalışanlar kendi işlerine daha fazla zaman ayırabilir, bu da üretkenliğe ve verimliliğe yardımcı olur.

ERP yazılımları, şirketin kendi işleri için ayrı ayrı yazılımlar almasının önüne geçer. Birden fazla yazılım satın almak ve bakımını yapmak zorunda kalınmaması maliyeti azaltır.

Finans ve İnsan Kaynakları gibi departmanların devlet tarafından koyulan bazı yasal düzenlemelerle uyumlu şekilde çalışması gerekir. ERP, tüm bu çalışmaların yasal koşullara uyumlu olmasına yardımcı olur. Ayrıca herhangi bir uyumluluk değişikliğinde otomatik olarak güncelleme yapabilir.

Bir ERP ile müdürler, üst düzey yöneticiler ve karar vericiler kendilerine atanan role göre tüm bilgilere erişebilirler. Her departmandaki tüm süreçlerin tam bir resmine ve sürecin tüm şirketi nasıl etkilediğine sahip olabilirler.

Bulut ERP nedir ?

Verilerin şirketin sunucularında depolandığı ve bakımının gene şirketin sorumluluğunda olduğu geleneksel şirket içi ERP çözümünün yerine, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) olarak da bilinen verilerin ve uygulama bakımının bulut ortamında yapıldığı bir ERP sistemidir. Bu modelde uygulama bilgisayarlara yüklenmez, güncellemelerle uğraşılmaz. ERP sistemi, internet tarayıcısı vasıtasıyla kullanılır.

Bulut ERP sisteminde sadece hizmeti sunan firmaya aylık veya yıllık olarak, kullanıcı sayısı ile orantılı şekilde bir ödeme yapılır.İlginizi Çekebilir