İş Zekası Nedir?

Birçok büyük şirket topladıkları ham verileri anlamlı hale getirebilmek için çeşitli süreçlerden geçirir. Toplanan veriler birbirleriyle ilişkilendirilir, temizlenir ve veri ambarlarında saklanır. Daha sonra bu verileri analiz edip, şirketin ileriye dönük stratejilerinin belirlenmesinde kullanılırlar. Bunun için iş zekasından faydalanırlar.

İş Zekası Nedir?

İş zekası (Business Intelligence), yöneticilerin ve çalışanların bilinçli iş kararları vermelerine yardımcı olan, verileri analiz edip, eyleme geçirilebilir bilgiler sunmak için geliştirilen teknoloji odaklı bir süreçtir.

Bu süreçte kuruluşlar, kendi Bilgi İşlem sistemlerinden ve harici kaynaklardan genelde ham verileri toplar, bunları analiz edilebilecek şekilde hazırlar, verilerle ilgili sorgular çalıştırır ve sonuçlarını operasyonel kararlar için kullanıcılarının kullanımına sunar.

Kullanımın kolay olması için veri görselleştirmeleri, gösterge panoları ve raporlar oluşturulur.

İş zekasının hedefi, şirketlerin operasyonel verimliliğinin ve bunun sonucu olarak gelirlerinin arttırmalarına, rakiplerine göre rekabet avantajları elde etmelerine olanak tanıyan daha iyi iş kararları almasını sağlamaktır.

İş Zekası Süreci Nasıl İşler ?

İş zekası verileri, genellikle şirketlerin veri ambarlarında depolanır. Bu veriler depolanmadan önce kullanıcıların doğru ve tutarlı bilgileri analiz etmesini sağlamak için ilk önce şirket içinden veya farklı kaynaklardan elde edilir, veri entegrasyonu yapılır, birleştirilir ve temizlenip kullanıma hazır hale getirilir.

İlk zamanlarda verilerin oluşturduğu raporlar ve görseller, sadece iş zekası ve bilgi işlem uzmanları tarafından yaratılıyor, çalışanların isteğine göre onlara gönderiliyordu. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile iş zekası artık iş analistleri, yöneticiler ve çalışanların kendileri tarafından kullanılan bir platform haline geldi (Self Servis BI).

Artık kullanıcılar günümüz iş zekası modellerinde, kendi başlarına verileri istedikleri şekilde sorgulayabiliyor, veri görsellerini oluşturabiliyor, gösterge tabloları tasarlayıp istedikleri raporları çıkarabiliyorlar.

İş Zekasının Önemi

İş zekasının rolü, ilgili verilerin kullanımı yoluyla bir kuruluşun iş operasyonlarını iyileştirmektir. İş zekası araçlarını ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanan şirketler, topladıkları verileri işleyerek kendi iş süreçlerini ve stratejileri belirleyebilir, üretkenliği ve gelirlerini artıran daha iyi iş kararları vermek için kullanabilirler. Bu da iş büyümesinin hızlanmasına ve daha yüksek gelirlere yol açar.

İş zekası olmadan şirketler, veriye dayalı karar verme sürecinden kolayca yararlanamazlar. Bunun yerine, yöneticiler ve çalışanlar öncelikle önemli iş kararlarını birikmiş bilgi, önceki deneyimler ve içgüdüsel hareketler gibi diğer faktörlere dayandırmak zorunda kalırlar. Bu yöntemler ile yanlış adımlar atabilirler.

İş Zekasının Faydaları Nelerdir ?

Şirketlerin çeşitli kaynaklardan topladıkları ham verilerin birikmesi, bunların işlenip fayda sağlayacak hale getirilmesinin önemini bize göstermektedir. Bu kadar büyük veriyi doğru işleyemeyen firmalar, kararlarını içgüdüsel şekilde almak zorunda kalmaktadır. Bu durum iş zekasının getirdiği faydaları bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.

İş zekası, şirketlerin kendi verilerini tarihsel bir bağlamda analiz etmelerine, karar vermeyi hızlandırmalarına ve iyileştirmelerine, operasyonları optimize etmelerine, performans izlemelerine, iş sorunlarını ve verimsizlikleri belirleyip ortadan kaldırmalarına, pazar eğilimlerini ve modellerini belirlemelerine, yeni gelirleri ve karlılığı yönlendirmelerine, üretkenliği arttırmalarına ve büyümeyi hızlandırmalarına yardımcı olur.İlginizi Çekebilir

ERP Nedir?

P2P Nedir?

Hacker Kimdir?

SaaS Nedir?

Bulut Teknolojisi Nedir?